ประชาสัมพันธ์ 공지사항

( Update 8 Oct 2021) 2021년도 한국능력시험 (75, 77, 78회) 일괄 취소 환불 안내 รายละเอียดการคืนเงิน เนื่องจากยกเลิกการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK (ครั้งที่ 75, 77, 78) ประจำปี 2564
( Update 8 Oct 2021) 2021년도 한국능력시험 (75, 77, 78회) 일괄 취소 환불 안내 รายละเอียดการคืนเงิน เนื่องจากยกเลิกการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK (ครั้งที่ 75, 77, 78) ประจำปี 2564

ภาษาไทย_태국어 : https://url.kr/8j7qwl
ภาษาเกาหลี_한국어 : https://url.kr/vmc8nh(Update 22 Jul 2021) 1. 시행 및 접수안내 (반드시 확인하시기 바랍니다.) รายละเอียดการรับสมัคร (กรุณาอ่านให้ละเอียดก่อนสมัคร)

"모든 지원자는 아래 내용을 반드시 확인하셔서, 응시에 착오 없으시기 바랍니다.

         "ผู้สมัครทุกท่าน เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดในการสอบ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลด้านล่างให้เรียบร้อย เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดในการสอบ"
 
※시행 및 접수 안내 รายละเอียดการรับสมัครสอบ※
 
태국어 ภาษาไทย : Click    
 
한국어 ภาษาเกาหลีClick    
 


시행 및 접수 안내  링크를 Click 하시면 아래와 같은 내용을 확인하실 수 있습니다.

                            ข้อมูลในลิ้งค์รายละเอียดการรับสมัคร มีดังต่อไปนี้

1. 접수 기간 ระยะเวลารับสมัคร
2. 시험 일정 กำหนดการสอบ วันเวลา
3. 접수 방법 วิธีการสมัครสอบ
4. 접수 절차 ขั้นตอนสมัครสอบ
5. 취소 및 환불 규정 การขอยกเลิกสมัครสอบ และ ขอคืนเงิน
6. 정보 정정 요청 방법 การขอเปลี่ยนแปลง, แก้ไขข้อมูลสมัครสอบ
7. 응시 대상자 명단 공지 การตรวจสอบสถานะ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
8. 수험표 인쇄 (수험번호, 시험장 및 시험실 확인) การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
    และเช็คห้อง สอบ
9. 시험일 당일 สิ่งจำเป็นในวันสอบ※ ขอความกรุณาผู้สนใจสมัครสอบอ่านรายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนกดสมัคร หากข้อมูลที่ต้องการทราบไม่มีระบุในรายละเอียด จึงค่อยสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่
 
 
(Update 22 Jul 2021) 3. ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 「코로나바이러스감염증-19」예방을 위한 응시자 준수사항 안내문
[THAI_태국어]
 
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การสอบวัดความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 78
จะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าบริเวณสนามสอบในวันสอบ
ขอความกรุณาผู้เข้าสอบทุกท่านให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านล่าง
เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของตัวท่านเอง
 
< ผู้ที่ไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณสนามสอบ >
- ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า
- ผู้สอบที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน และ ผู้ติดตาม (ผู้ปกครอง)
- ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5℃ หรือ มีอาการทางระบบหายใจ เช่น ไอ, จาม เป็นต้น
- ผู้สอบที่ ณ ช่วงวันสอบ กำลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือ กำลังอยู่ในช่วงกักตัว
 
◆ รายละเอียดเพิ่มเติม : Click <<
 
 
[KOREAN_한국어]
 
「코로나바이러스감염증-19」예방을 위한 응시자 준수사항 안내문
 
 「코로나바이러스감염증-19」 지역사회 확산 차단을 위해
제78회 한국어능력시험 (TOPIK) 시험 당일 외부인의 시험장 출입을 전면통제합니다.
시험 진행에 대한 유의사항을 아래와 같이 안내드리며, 
응시자 여러분의 건강과 안전한 시험장 조성을 위해 많은 협조를 바랍니다.
 
< 시험장 출입 금지 대상자 >
- 마스크 미착용자
- 신분증 미소지자 및 응시자의 동반자
- 37.5℃ 이상 발열 또는 호흡기 증상(기침, 호흡곤란 등)이 있는 자
- 현재 입원치료통지서(또는 자가격리통지서)를 받아 격리중인 자
 
◆ 자세한 안내 : Click <<
(Update 22 Jul 2021) 5. 자주묻는 질문 Q&A คำถามที่พบบ่อย
태국어, 한국어 ภาษาไทยและภาษาเกาหลี :  Click